Kunto, vauriot ja ongelmakohdat selville

Ilmanvaihtokanavien kuvauksella voidaan selvittää ilmanvaihtokanaviston kuntoa, vaurioita tai ongelmakohtia, johon muuten ei olisi näköyhteyttä. Kanavakuvaus tulee kyseeseen ilmanvaihdon epäkohtien selvitystyössä.

Joskus ilmanvaihtokanavistoon on päätynyt rakennustyön yhteydessä sinne kuulumattomia tarpeita, jotka estävät ilman kulkua. Kanavakuvauksella voidaan paikantaa ongelmien aiheuttaja, sekä näin ollen mahdollisimman pienellä vaivalla saattaa kanavat käyttökuntoisiksi.

Erityistarpeet huomioiden

Kohteissa, joissa ilmasta poistetaan myrkyllisiä epäpuhtauksia, vaatii ilmanvaihtokanavisto usein erityispiirteitä, sekä erityistä huomiota palo- ja käyttöturvallisuuden säilyttämiseksi.

Erityistarpeet huomioiden valmistetut kanavat eivät välttämättä silti kestä teknistä käyttöikäänsä epäpuhtauksien laadusta riippuen. Tällöin kanavien kuntoa arvioidessa tulee kyseeseen ilmanvaihtokanavien kuvaus.
(Esim. hapot, metalliyhdisteet)

Emme arvioi ilmanvaihtokanavien puhdistustarvetta kanavakuvauksella.

IV-Mestarit