Ilmanvaihtokanavien tiiviysmittaus

Ilmanvaihtokanavistojen vaatimuksena voidaan mainita muun muassa materiaaliominaisuudet, mittatarkkuus ja -yhteensopivuus, puhtaus, lujuus ja tiiviys.

Ilmanvaihtokanavistojen painekoe suoritetaan yleensä ennen kanavien eristystöitä, eli varsin varhaisessa rakennusvaiheessa. Testaus tässä vaiheessa on suositeltavaa, jotta mahdolliset viat ja puutteet pystytään korjaamaan. Erityisesti saneerauskohteissa, jossa käyttöön jää vanhoja kanavaosia, olisi erittäin tärkeä varmistua vanhojen kanavien tiiviydestä.

Ilmanvaihtojärjestelmältä vaaditaan tiiviyttä erityisesti seuraavista syistä:

 • paloturvallisuus
 • järjestelmän energiataloudellinen toiminta
 • kosteuden hallinta ja poistuminen rakennuksesta
 • hajujen sekä mikrobien leviäminen kanavistoista ympäröiviin rakennusosiin ja muihin tiloihin
 • meluhaitta kanavien vuotamisesta
 • rakennuksen ja tilojen väliset painesuhteet
 • kanaviston hallitsematon likaantuminen

Paloturvallisuuden kannalta ilmanvaihtokanavistojen tiiviys on isossa osassa. Tiiviit ilmanvaihtokanavat eivät vuoda savukaasuja, rajoittavat paloa, sekä kestävät palossa niille asetetun palonkestoajan.

Nykyisin rakennuksissa pyritään luomaan rakennukseen 0–5 Pa alipaine vaipan yli mitattuna. Päätelaitteiden säädön lisäksi vaipan painesuhteeseen vaikuttaa kanavien tiiviys. Vuotavat kanavat muuttavat rakennuksen painesuhdetta, joka voi aiheuttaa ongelmia rakenteille.

Erityisen tärkeää on tarkastaa ylipaineiset kanavat, joita ilmanvaihtojärjestelmässä on tulo- ja jäteilmakanavat.

Painekokeen suorittaminen

Kanavistojen tiiviyskokeiden ajan tarve ja toimenpiteet:

 • tiiviysmittauslaitteistojen hankinta
 • kanaviston vapaiden päiden sulkeminen
 • tiiviyskokeen alaisen kanaviston vaipan mittaus ja pinta-alan laskeminen
  varsinainen tiiviyskoe

Painekokeen laajuus on yleensä 10–20 % järjestelmästä, lisäksi on suositeltavaa, että mitattavaa kanavan vaippapinta-alaa olisi minimissään 10 m2.

Raportissa esitetään tiiviysmittauksesta seuraavat tiedot:

 • kanaviston painetestattu vaippapinta-ala ja kokonaispituus
 • käytetty koepaine ja tiiviysluokka
 • vuotoilmavirta

Käytössä oleva laitteisto

Työt suoritamme DP 700 Wöhler -tiiviystesteriä käyttäen. Kyseinen mittari on tarkoitettu kanavajärjestelmien ja yksittäisten komponenttien ilmatiiviyden testaamiseen.

Soveltuu sekä positiivisen että negatiivisen paineen mittaamiseen.

Lue lisää laitteesta täältä.

Ilmanvaihtojärjestelmien tiiviysmittaukset perustuvat Ympäristöministeriön 1009/2017 asetukseen uuden rakennuksen ilmastosta ja ilmanvaihdosta,

§ 19 Ilmanvaihdon tiiviysluokat
§ 20 Ilmanvaihtojärjestelmän tiiviys- ja lujuusvaatimus

IV-Mestarit