Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus

IV-Mestarit

Poistoilmajärjestelmän puhdistus on pääosin ilmanvaihtojärjestelmän paloturvallisuuden ylläpitämistä, tuloilmajärjestelmän puhdistus hygienian ylläpitämistä. Kanaviston puhdistustyössä on yleensä vähintään kaksi henkilöä. Toinen ohjaa puhdistusharjaa ja vaijeria, toinen avustaa muuttamalla harjan pyörimisnopeutta, ja suuntaa harjaa sitä ohjaavan henkilön ohjeiden mukaisesti. Suuret esimerkiksi suorakaidekanavatpuhdistetaan usein myös työskennellen kanavan sisällä.

Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistukseen kuuluu puhdistustyössä syntyneiden epäpuhtauksien poisto huone- ja kalustepinnoilta. Kattoon ja seinäpintoihin kiinnittyneet likaiset tahrat on yleensä vaikea poistaa, ja sen takia pintoihin ei pidä koskea likaisilla käsillä tai käsineillä. Ammattitaitoinen ilmanvaihtojärjestelmän puhdistaja suojaa pinnat tarvittavilta osin, käyttää puhtaita suojavaatteita ja siivoaa omat jälkensä puhdistustyön jälkeen. Rakennuksen ilmanvaihto pysäytetään puhdistustyön ajaksi, jotta puhdistuksessa irtoavat epäpuhtaudet eivät leviä muualle rakennukseen. Puhdistettava kanaviston osa alipaineistetaan alipaineyksikön puhaltimella, jonka ilmavirran ja paineen tuotto on riittävä. Poistoilmakanavan puhdistuksessa epäpuhtauksien poistamiseen voidaan käyttää myös ilmanvaihtojärjestelmän poistoilmakonetta, mikäli koneen teho ja jäteilman suodatus ovat riittävät.

Kanaviston puhdistuksessa esiin tulleet vauriot tai puutteet dokumentoidaan, ja niistä ilmoitetaan tilaajalle.

Eri järjestelmien tavanomaiset puhdistusmenetelmät:

Huippuimuri/kohdepoisto/kanavapuhallin/yhteiskanavajärjestelmä

 • kanaviston alipaineistaminen järjestelmän omalla poistoilmapuhaltimella
 • kanavapintojen mekaaninen harjaus, harjan pyöritys porakoneella
 • puhaltimet puhdistus harjaamalla
 • päätelaitteiden puhdistus
 • jälkisiivous

Omakotitalot ja muut pienehköt kanavistot

 • kanaviston alipaineistaminen yleensä alipaineyksiköllä
 • kanavapintojen mekaaninen harjaus, harjan pyöritys porakoneella
 • päätelaitteiden puhdistus
 • ilmanvaihtokoneiden puhdistaminen
 • jälkisiivous

Asuinkerrostalot, keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä

 • tuloilmakanaviston alipaineistaminen alipaineyksiköllä
 • poistoilmakanaviston alipaineistaminen järjestelmän omalla poistoilmakoneella tai alipaineyksiköllä
 • kanavapintojen mekaaninen harjaus, harjan pyöritys porakoneella tai puhdistuskoneella, tarvittaessa harjan keskittäminen kanavaan erityisellä keskittäjällä
 • päätelaitteiden puhdistus
 • ilmanvaihtokoneiden puhdistus
 • jälkisiivous

Liike- ja koulurakennukset, julkiset ja teollisuusrakennukset

 • kanaviston alipaineistaminen yleensä alipaineyksiköllä
 • kanavapintojen mekaaninen harjaus, harjan pyöritys porakoneella tai puhdistuskoneella, tarvittaessa harjan keskittäminen kanavaan erityisellä keskittäjällä
 • päätelaitteiden puhdistus
 • ilmanvaihtokoneiden puhdistus
 • jälkisiivou