Tiesitkö tätä ilmanvaihdosta?

IV-Mestarit
  • Ihminen viettää jopa 90 % ajastaan sisätiloissa
  • Hyvä ilmanvaihto takaa asukkaiden hyvinvoinnin.
  • Hyvä ilmanvaihto luo terveyttä, viihtyisyyttä ja jaksamista sekä on meluton, vedoton, hajuton, pölytön ja miellyttävän lämpöinen.
  • Ilman tulisi vaihtua talossa kokonaan joka toinen tunti
  • Tunkkainen haju kertoo liian heikosta ilmanvaihdosta
  • Pesutilat eivät saisi olla kosteina useita tunteja
  • Useissa taloissa ei ole hallittua korvausilmaa, vaan pelkästään poistoilmaa
  • Talvella tuulettaminen kuluttaa paljon energiaa, jolloin ilmanvaihtoa on syytä tehostaa
  •  Jos iv-koneessa on tehokas LTO-osa, energiankulutuskin on kohtuullista

Ilmanvaihdon tehtäviä ovat muun muassa:

Kosteuden poistaminen

Ruuanlaitto, astioiden pesu, peseytyminen, saunominen, pyykinpesu, huonekasvit ja ihmisten hikoilu sekä hengitys lisäävät kosteutta sisäilmassa, joka on poistettava. Tehokas ilmanvaihto poistaa liiallisen kosteuden.

Rakennus- ja sisustusmateriaaleista erittyvien päästöjen poistaminen

Maalien, lakkojen, liimojen ja sisustusmateriaalien päästöt sekä radon-kaasu poistuvat sisäilmasta ilmanvaihdon avulla.

Hiilidioksidin poistaminen

Ihmisten ja eläinten hengitys tuottaa sisäilmaan hiilidioksidia. Liika hiilidioksidi voi aiheuttaa väsymystä tai päänsärkyä sekä heikentää unen laatua. Tarpeenmukainenilmanvaihto pitää huolta, että hiilidioksiditaso pysyy riittävän alhaisena.

Puhtaan, suodatetun ja oikean lämpöisen ulkoilman tuominen sisään

Ilmanvaihtokone suodattaa sisääntuotavasta ulkoilmasta tehokkaasti pölyt ja pienhiukkaset. Samalla se lämmittää tuloilman poistoilmasta talteen otetulla lämmöllä, jolloin ei synny vedon tunnetta eikä lisälaskua lämmitykseen. Puhdas ja lämmin tuloilma takaavat miellyttävät asuinolosuhteet.

Suodattimien vaihto

Ilmanvaihtokoneen suodattimien säännöllinen vaihtaminen on olennainen asia sekä hyvän sisäilman että ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan kannalta. Suodattimien suositeltu vaihtoväli on 6 kuukautta, ja vaihdot kannattaa ajoittaa alkukevääseen ennen kuin siitepölykausi alkaa sekä loppukesään, kun siitepölyä ei enää tule. On kuitenkin huomattava, että esimerkiksi vilkkaasti liikennöidyllä alueella tai toisaalta paljon siitepölyä levittävien puiden läheisyydessä sijaitsevissa asunnoissa voi olla tarpeen vaihtaa suodattimet useamminkin kuin kaksi kertaa vuodessa.Tehokas suodatus vähentää myös ilmanvaihtokanaviston puhdistuksen tarvetta. Vastuu huoneistokohtaisen ilmanvaihtokoneen suodattimien puhdistuksesta ja vaihdosta on siis nykyään taloyhtiöllä, ellei taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu. Alkuperäisten suodattimien käyttö on aina suositeltavaa, sillä ilmanvaihtokone on optimoitu toimimaan niiden mukaan. Niin kutsutut tarvikesuodattimet voivat olla hieman edullisempia, mutta niiden erilainen materiaali saattaa vaikuttaa haitallisesti ilmanvaihtojärjestelmän toimintaan.

Venttiilien puhdistus ja huolto

Koneellisen ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmaventtiilitkin on syytä tarkistaa ja puhdistaa säännöllisesti, muutaman kerran vuodessa. Huoneiston sisäpuolisten venttiilien puhdistus on osakkaan vastuulla, kun taas taloyhtiö vastaa ulkopuolisten venttiilien puhdistuksesta. Jos venttiilit vaativat korjaamista tai ne on tarpeen vaihtaa kokonaan, on vastuu taloyhtiöllä.

Ilmanvaihtojärjestelmän huolto

Ilmanvaihtokonetta on huollettava säännöllisesti, jotta ilma virtaa koneen läpi tarkoituksenomaisesti. Huoneistokohtaisen ilmanvaihdon huolto kuuluu taloyhtiölle. Huolto on kätevää tehdä aina suodattimien vaihdon yhteydessä. Lämmööntalteenottokennojen ja puhaltimien kunto kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa puhdistaa. Samalla on syytä varmistaa, ettei kondenssivesiyhde ole tukkeutunut. Vallox-ilmanvaihtokoneiden käytöstä ja huollosta on Valloxin verkkosivuilla hyvät huoltovideot.

Liesikuvun huolto ja puhdistus

Liesikupu eli poistokanavaan kytketty laite on osa ilmanvaihtojärjestelmää. Se on yksi kodin ja keittiön eniten käytetyistä laitteista. Liesikuvun huollon ja puhtaana pidon työnjako osakkaan ja taloyhtiön välillä on selkeä: Osakas vastaa rasvasuodattimen puhdistuksesta, valoista ja valokytkimestä, taloyhtiön vastuulla taas ovat iv-kone, poistokanavisto, poistoilmaventtiili ja itse liesikupu ja sen tehonsäädin. Lisäksi taloyhtiön vastuulla on rasvasuodattimen vaihtaminen, jos se on tarpeellista. Osakkaille on hyvä muistuttaa, että rasvasuodattimet puhdistus on hyvä tehdä 1-2 kertaa kuukaudessa, käytöstä riippuen.