Mikä merkitys ilmanvaihdolla on?

Sisäilman laadun tärkeys korostuu päivittäisessä elämässämme joka hetki.  Lähimenneisyydessä erilaiset sisäilmaongelmat, sekä tutkimustieto on saanut ihmiset kiinnittämään enemmän huomiota siihen, millaista sisäilmaa hengitämme päivittäin.

Vietämme ajastamme sisätiloissa jo yli 80%. Ilmanvaihto ja koneellinen ilmankäsittely onkin arkipäivää lähes jokaisessa rakennuksessa, jossa oleskelemme. Tällöin ilmanvaihdon tarve korostuu raikkaan hengitysilman tarpeessa, epäpuhtaustekijöiden poistossa sekä miellyttäviä viihtyvyystekijöitä luodessa.

Puhtaan ja terveellisen sisäilman takaa ilmanvaihtojärjestelmän suunnitelmanmukainen vuosittainen huolto, järjestelmän puhdistus määrävälein, sekä ilmamäärien tasapainoitus.

Toimiva ja oikein huollettu ilmanvaihtojärjestelmä on tärkeässä roolissa koko rakennuksen toiminnassa sekä rakenteiden kunnossa.

 

Ilmanvaihdon viihtyvyystekijät

Päivämme kuluvat suurelta osin rakennuksissa ja julkisissa laitoksissa, kuten kouluissa, päiväkodeissa, kaupoissa sekä tietenkin kodissa. Riittävä ja tarpeenmukainen ilmanvaihto on suurena tekijänä sisätilojen viihtyvyydessä.

Oikein toimivan ilmanvaihdon luomia viihtyvyystekijöitä ovat esimerkiksi raikas tuloilma, epäpuhtauksien ja kosteuden poistuminen sisätiloista, tasaiset lämpöolot sekä miellyttävät ääniolosuhteet.

Huoltamaton ilmanvaihtojärjestelmä voi aiheuttaa monia ongelmia, kuten tuloilman riittämättömyyttä, tunkkaisuutta ja jopa terveydellisiä haittoja sekä sairauksia. Poistoilmaventtiilien ja kanaviston likaantuessa epäpuhtaudet ja kosteus eivät enää poistu suunnitellusti. Tällöin rakennuksen painesuhteet muuttuvat helposti ylipaineisiksi, joka voi aiheuttaa kosteuden kertymistä rakenteisiin.

Väärin säädetty ja tasapainoitettu järjestelmä voi aiheuttaa myös tarpeetonta vedontunnetta, ylimääräistä energiankulutusta sekä häiritseviä ääniolosuhteita.

 

Ilmanvaihdon puhdistuksen merkitys

Kanaviston, päätelaitteiden ja koko ilmanvaihtojärjestelmän säännöllisellä läpikäynnillä on suuri merkitys koko rakennuksen hyvinvointiin.

Puhtaat kanavistot sekä venttiilit takaavat epäpuhtauksien poistumisen asumistiloista tarkoituksenmukaisesti ja riittävästi. Puhdistetut tuloilmakanavistot tuo epäpuhtauksien tilalle asuintiloihin puhdasta sisäilmaa.

Ilmanvaihtokoneessa on kuluvia, likaantuvia sekä rikkoontuvia osia, jotka on syytä vaihtaa määrävälein ja puhdistuksen yhteydessä koko järjestelmän toimintakunto tarkastetaan ja tarvittaessa huolletaan.

 

Ilmanvaihdon mittaus- ja säätötyön merkitys

Jotta saisimme kaiken hyödyn koneellisesta ilmanvaihtojärjestelmästä, tulee ilmavirrat mitata ja säätää suunniteltuihin arvoihin.

Rakennukseen suunnitellut ilmavirrat pitävät huolen niin riittävästä raikkaasta hengitysilmasta kuin kosteuden sekä epäpuhtauksien poistumisesta että rakennukseen suunnitellusta painesuhteesta.