Mitkä ovat yleisimmät ilmanvaihto­järjestelmät asuinkiinteistöissä?

Yleisimmät ilmanvaihtojärjestelmät järjestetään niiden ilmankäsittelytavan mukaan seuraaviin luokkiin.

  • painovoimainen ilmanvaihto
  • koneellinen poistoilmanvaihto
  • koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

Painovoimainen ilmanvaihto
Painovoimaisessa ilmanvaihdossa sisään tuleva, sekä rakennuksesta poistuva ilma, kulkeutuu täysin ilman paineolosuhteiden mukaisesti. Käytännössä järjestelmän toiminta on täysin riippuvainen ulkotilojen vallitsevista sääolosuhteista. Toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat myös kanavistojen rakenneaineet, kanavien pystysuorien osuuksien pituudet sekä vaakalinjojen pituudet.

Painovoimaisessa järjestelmässä ilman poistumista ja johtamista kanavissa oikeaan suuntaan voidaan tehostaa katolle kanavan päähän asennettavilla vedonparantajilla. Ilmankulku on hallitsematonta, ja esimerkiksi tuulisella kylmällä säällä saattaa esiintyä vedontunnetta, kun taas hellepäivänä ilma voi olla seisovaa.

Koneellinen poistoilmanvaihto
Koneellisessa poistoilmanvaihdossa ohjataan koneellisesti rakennuksesta poistuvaa ilmaa. Korvausilma sisälle johdetaan samoin keinoin kuin painovoimaisessa ilmanvaihdossa. Järjestelmän tehokkuus on keskitetyissä poistoilmalaitteissa, sijoitettuina asuintiloihin, joista eniten epäpuhtauskuormaa aiheutuu. Esimerkiksi kylpyhuoneet, kodinhoitohuoneet, vaatehuoneet sekä wc.

Yleisimmät ongelmat kyseisessä järjestelmässä painottuu korvausilman riittämättömyyteen, jolloin koneelle ei riitä tarpeeksi poistettavaa ilmaa. Tästä aiheutuu tarpeetonta sähkönkulutuksen nousua, sekä poistoilmakoneen kuluvien osien ennenaikaista rikkoontumista.

Korvausilma
Korvausilma molemmissa järjestelmissä saadaan tarkoituksenmukaisilla korvausilmaventtiileillä tai rakennuksen ilmavuotoina. Korvausilma on suunniteltu vanhemmissa rakennuksissa johdettavaksi ikkunoiden kautta, ottamalla noin 20 cm pituinen pätkä pois ikkunan tiivisteestä.

Koneellinen tulo- ja poistoilmajärjestelmä
Koneellinen tulo- ja poistoilmajärjestelmä on nykyaikaisissa asuintaloissa ja rakennuksissa yleisin. Järjestelmän eroavaisuus edellä mainittuihin on tuloilman käsittely, sekä johtaminen huonetiloihin koneellisesti ja hallitusti tarpeenmukaisesti. Tuloilmaa voidaan käsitellä kone- ja järjestelmäkohtaisesti eri tavoin. Käsittelytapoja voivat olla ilman lämmitys, jäähdytys sekä kosteutus. Tärkein ilmankäsittely tuloilman laadun kannalta on ilmansuodatus.